Rzeczywistość 01/13/2018 (Sat) 11:35:53 No.16994 del
(69.73 KB 500x499 feel collins.jpg)
oni przynajmniej znaleźli swoje bratnie dusze